מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") תחול על אתר זה [dandasha.co.il] ("האתר"), מטרתה להבהיר למשתמש (להלן: "אתם" או "אתה") את זכויותיו וחובותיו בכל הנוגע לאופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידך ו/או נאסף עליך, באמצעות הזנת פרטיך באתר ו/או באמצעותך לגבי מידע אשר בחרת לחלוק עם עמותת שכולו טוב ע.ר 580440055 ("שכולו טוב" ו/או "העמותה"), הכול בהתאם למפורט במדיניות להלן.

המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר [dandasha.co.il]

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ואם אינכם מסכימים לתנאי המדיניות, אנא הימנעו מהשימוש באתר. המשך שימוש על ידכם יהווה הסכמתכם למדיניות.

המידע הנאסף על ידי העמותה והשימוש בו

1.        מידע אנונימי: בעת שימוש באתר, עשויה העמותה לאסוף מידע הנוגע לשימוש באתר אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד ו/או חשיפת זהותם של המשתמשים כגון מידע מצטבר וניתוח על דפוסי שימוש (להלן: "מידע אנונימי") זאת לשם שיפור השירותים והעשרת תוכן האתר, איכותו, וטיב השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר על ידי העמותה וכן לשם שימוש במידע לצורכי ביצוע סטטיסטיקות, ביצוע מחקר ועריכת ניתוחים אנונימיים. העמותה רשאית לאסוף, לעשות שימוש ולפרסם מידע אנונימי, ולחשוף אותו לצדדים שלישיים, לשם אספקת, שיפור ופרסום האתר והשירותים של העמותה.

2.        מידע אישי: מידע זה מאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא או במאמץ סביר באמצעות חיבור מידע נוסף (להלן: "מידע אישי") העמותה עשויה לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתר (כגון: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, תאריך לידה, אמצעי פרטי תשלום וכל מידע אחר שהמשתמש מוסר בעת ההרשמה) ו/או שנאסף מהמכשיר שלכם (כגון מיקום גאוגרפי וכתובת IP) ו/או מידע שנאסף במהלך השהות שלכם באתר (כגון הרגלי גלישה, מעבר בין עמודים וכד') לשם אספקת השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר על ידי העמותה ו/או לשם יצירת קשר אתך ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו. בנוסף למטרות המנויות לעיל, השימוש במידע האישי נעשה גם לצורך תמיכה באתר ו/או שימוש ו/או שיפור השירותים באתר, וכן לצורך קשרי לקוחות ויצירת קשר עם המשתמשים; תקשורת אתכם במטרה לעדכן את המשתמשים בנוגע לעדכונים האחרונים שלנו ולספק לכם מידע ביחס לתוכן שעשוי לעניין את המשתמשים; תמיכה ומתן מענה לשאלות המשתמשים ותקשורת עמכם; לשם עמידה בדרישות של רשות ממשלתית או צו משפטי.

3.        מסירת מידע על ידי המשתמש בעת רישומו לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת העמותה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של העמותה או מי מטעמה, בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.  

4.        על המשתמש לא חלה חובה למסור מידע כלשהו לעמותה באמצעות האתר אולם ככל שלא יימסר המידע ייתכן והעמותה לא תוכל לספק שירותים לאותו משתמש. 

5.        משתמשים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות העמותה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך באמצעות[BL1]  כתובת הדואר אלקטרוני הבא:[email protected] ו/או באמצעות מערכת הדיוור על ידי קישור להסרה.

6.        ככל שהעמותה תבקש להוסיף שימושים ו/או לאסוף מידע אישי נוסף היא תבקש את הסכמתו מראש של המשתמש, אולם, ככל שאישור זה לא יינתן, ייתכן והעמותה לא תוכל לספק שירותים לאותו משתמש. 

Cookies

7.       העמותה לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) באתר לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.

8.       באתר העמותה נעשה גם שימוש ב- Google Analytics. ראה להלן לינק ל- Google Analytics  בכדי לגלות כיצד Google Analytics אוסף ומשתמש במידע שלך: www.google.com/policies/privacy/partners/.

9.       כמו כן, באתר העמותה נעשה גם שימוש במשואות (פיקסלים) של פייסבוק .(Facebook Pixel ) לתשומת ליבם של המשתמשים כי: (א) גורמי צד שלישי, כולל פייסבוק, עשויים להשתמש בקובצי Cookie, במשואות אינטרנט ובטכנולוגיות אחסון אחרות כדי לאסוף או לקבל מידע על המשתמשים מהאתר ובמקומות אחרים באינטרנט, ולהשתמש במידע זה כדי לספק שירותי מדידה ולפלח מודעות, (ב) משתמשים יכולים לבחור להימנע מאיסוף המידע והשימוש בו לפילוח מודעות, וכן (ג) לשם מימוש זכותם להימנע מאיסוף המידע ושימוש בו לפילוח מודעות, קיים מנגנון עבור המשתמשים בכתובת הבאה[email protected]: מידע נוסף ניתן למצוא: https://www.facebook.com/policies/cookies.

 

10.    שיתוף צדדים שלישיים במידע

10.1.                  העמותה מעבירה מידע לצדדים שלישיים רק במקרים המפורטים להלן:

·         ככל שזה נדרש לצורך מתן השירותים;

·         לצדדים שלישיים המהווים ספקי שירותים של העמותה;

·         ככל שהמשתמש/ת נתן/נה את הסכמתו/ה המפורשת;

·         ככל שהעמותה תימכר לצד שלישי ו/או שפעילותה תימכר לצד שלישי;

·         המידע האישי יועבר על ידי העמותה לחברות קשורות לרבות חברות בנות, מיזמים משותפים, או חברות אחרות תחת שליטה משותפת או עסקים המנהלים עסק הקשור לשירותים;

·         במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש/ת לבין העמותה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש/ת;

·         אם המשתמש/ת יבצע/תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

·         אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי;

·         בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

10.2.                  צדדי ג' עשויים לאסוף מידע ו/או לעבד ו/או לשמור ו/או לשתף את המידע שלכם כיוצא באלה ואולם פעולות אלו מתבצעות בכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותם צדדי ג'. לפיכך, העמותה אינה אחראית לפעולות כאמור ו/או למדיניות פרטיות ותנאי השימוש החלים על פעולות אלו המתבצעות על ידי צדדי ג'.

10.3.                  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל שאתם מצויים באחד מאתרי החברה במדיות החברתיות השונות (כגון: Google, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok etc.) (להלן: "אתרי מדיות חברתיות"), השימוש ו/או האיסוף של המידע יהא בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המדיה החברתית הרלוונטית, ולא על ידי מדיניות פרטיות ותנאי השימוש של החברה. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי מדיה חברתית אלו.

10.4.                  העמותה עשויה לספק למשתמשיה לינקים לאתרים אחרים ו/או קישורים לאפליקציות אחרות ולאפשר שיתוף מידע (Share) עם צדדים שלישיים, בכפוף לתנאי השימוש. העמותה אינה אחראית לתוכן הקיים בלינקים ו/או אפליקציות אלו ו/או למדיניות הפרטיות הקבועה בהם. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלו.

10.5.                  אתה רשאי להודיע לנו בחוזר לדוא"ל כי אתה מבטל כל הסכמה קודמת שנתת לשימוש במידע האישי שלך, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות ובמקרה זה תחדל העמותה מלעשות שימוש במידע האישי וממתן השירותים.

אבטחת מידע

11.    העמותה פועלת על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב - 100% את המידע השמור בשרתים של העמותה. לאור האמור העמותה מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך, לרבות: (1) אחסנת המידע האישי של המשתמש/ת לתקופה המינימלית הנדרשת לצורך המטרה בגינו המידע נאסף, בכפוף להראות החוק הרלוונטי ו/או הנהלים המקובלים בתעשייה; (2) אנו מגבילים את הגישה של העובדים בחברה למידע אישי, ורק אלו מעובדינו אשר כפופים להסכם סודיות מתאים בעלי גישה מתאימה למידע שכזה וכן לנהלים משמעתיים ופלילים ככל שפעלו בניגוד לחובת הסודיות; (3) העמותה התקינה ומפעילה אמצעים טכנולוגיים מתאימים לצורך שמירה על המידע שנאגר בשרתיה; (4) העמותה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה, יחד עם זאת העמותה עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע ולהימנע מתקריות כגון אלו.

דיוור ישיר ופרסומת

12.    העמותה עשויה לפנות אליכם ולהציע לכם הטבות ודברי פרסומת ו/או מידע אחר ו/או פנייה באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17 ג' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ו/או דברי פרסומת כפי שמוגדר בסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982.

13.    אתה רשאי להורות לנו להסיר אותך מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אלינו בכתובת דואר אלקטרוני הבאה: [email protected].

עדכונים  ותיקונים למדיניות

14.    המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת, ובאחריותכם להתעדכן בגרסה האחרונה והמחייבת אשר התפרסמה באתר. השימוש המתמשך שלכם באתר, לאחר שינויים באתר כאמור, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות הפרטיות ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים שגובשו במסגרת התיקונים האלה.

קטינים

15.    לתשומת הלב, אין השירותים מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 18. אנחנו לא אוספים באופן מודע מידע אישי מילדים. ככל שהנכם מתחת לגיל 18, אתם אינכם אמורים להשתמש בשירותים או לספק לנו כל מידע אישי.

פנה אלינו

16.    ככל שיש לך שאלות ניתן להעביר לכתובת הבא: [email protected]

 

עודכן לאחרונה ביום: יולי 2022.