מדיניות החזרות וביטולים
דף הבית  - 
מדיניות החזרות וביטולים

אנא קראי מדיניות החזרות וביטולים זו (להלן: "המדיניות") בעיון לפני ביצוע הזמנה באתר [dandasha.co.ilוטרם לשימוש באתר (להלן ביחד: "האתר") התעדכני מעת לעת בשינויים הנעשים בו, שכן מדיניות זו יחד עם תנאי השימוש [תנאי שימוש] ומדיניות הפרטיות [מדיניות פרטיות] של האתר, מסדירים את תנאי ההתקשרות בינך (להלן גם: "הלקוחה") לבין קבוצת שכולו טוב, ע"ר 580440055 (להלן: "העמותה"). מדיניות זו מנוסחת בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אך היא פונה לנשים וגברים כאחד.

מדיניות זו מסדירה באופן בלעדי את זכויותיך בכל הקשור לביטול עסקאות עם העמותה בהתאם לשלבי העסקה השונים, הכול בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת  (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין הוראות החוק לתנאי מדיניות זו יגברו הוראות החוק.

1.      ביטול עסקה לאחר העברת ההזמנה לביצוע

הלקוחה תהיה זכאית לבטל את העסקה תוך 14 ימים (מיום ביצוע העסקה), ולקבל החזר כספי כמפורט בסעיף זה להלן, זאת בכפוף להצגת קבלה ובלבד שלא הוסרה התווית מהמוצר, שלא נעשה במוצר כל שימוש והוא ארוז באריזתו המקורית, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

 

היה והלקוחה מסרה הודעת ביטול באחת הדרכים הקבועות בסעיף ‏2 להלן והשיבה לעמותה את המוצר לכתובת המפורטת בסעיף ‏2 להלן וזאת בתוך 14 יום ממסירת הודעת הביטול על ידי הלקוחה, תהיה הלקוחה זכאית לקבל החזר כספי בגובה המחיר ששולם עבור המוצר, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות העסקה אך לא יותר מ-100 ₪.

 

יובהר, לא ניתן להחליף או להחזיר מוצר שנפגם או שבוצע בו תיקון, וכן החלפה תתאפשר בחנויות רשת "דנדשה" בלבד בכתובות המפורטות בסעיף ‏2 להלן. כלומר, לא ניתן להחליף מוצר באמצעות האתר. עלות משלוח אשר שולמה לא תוחזר. לפרטים נוספים בנוגע לאספקה ומשלוחים אנא קראו את מדיניות המשלוחים של העמותה [מדיניות משלוחים]

 

2.      מסירת הודעת ביטול

 

2.1 את הפריטים ניתן להחזיר בכפוף ובנוסף לשליחת הודעת הביטול המפורטת בסעיף 2 להלן, האחת הדרכים הבאות:

א. מסירה בדואר רשום למרכז הלוגיסטי של העמותה בכתובת: לזרוב 33 ראשון לציון (החזר כספי בלבד) לידי: דנדשה-קבוצת שכולו טוב .

ב. מסירה פיזית בכל אחת מחנויות הרשת (אך ההחזר הכספי יוחזר דרך שרות לקוחותהאתר ולא בחנות עצמה).

 

2.2 מסירת הודעת ביטול בהתאם לתנאי מדיניות זו תעשה כאמור על ידי שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected], אשר כותרתה- "ביטול עסקה".

2.3 בהודעת הביטול תציין הלקוחה את הפרטים הבאים: שמה המלא, כפי שמופיע בחשבונה באתר, כתובת דוא"ל, טלפון, מספר הזמנה, וסיבת החזרה.

2.4 יובהר כי ככל שהלקוחה החזירה פריטים בדואר רשום (לפי סעיף א' לעיל), עליה לציין את מס' מעקב המשלוח וככל שהלקוחה החזירה פריטים במסירה פיזית באחת מחנויות הרשת (לפי סעיף ב' לעיל) עליה לציין את שם וכתובת החנות בה החזירה את הפריטים וכן את סיבת ההחזרה (להלן:"הודעת הביטול")

 

    למען הסר ספק, יובהר כי עלות משלוח אשר שולמה לא תוחזר. כמו כן יובהר כי בכל מקרה של החזרת פריטים ההחזר הכספי יתבצע דרך האתר בלבד.

 

העמותה תהיה רשאית לדרוש מהלקוחה את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה.

 

3.      מתן החזר כספי

באם הלקוחה אכן זכאית להחזר כספי, בהתאם לאמור במדיניות זו ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תפעל העמותה על מנת להשיב ללקוחה את ההחזר בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול מהלקוחה ומקבלת הפריט באחת הכתובות המפורטות לעיל, על ידי זיכוי של אותו אמצעי תשלום ממנו בוצעה הרכישה.

 

4.   החלפת פריט

 החלפת פריט תתבצע באחת מחנויות הרשת: יובהר כי תתאפשר החלפת פריט בסכום זהה לסכום המוצר שנרכש באתר, או בסכום העולה על סכום הרכישה באתר באחת מחנויות הרשת, תוך 30 יום מיום הרכישה, בכפוף להשלמת שווי הפריט החלופי שיירכש, ובכל מקרה לא תתאפשר קבלת זיכוי כספי בחנויות הרשת.

 

4.      כללי

הלקוחה מסכימה בזאת כי הדין החל על מדיניות זו ועל כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עמה הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות זו, סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף או לשנות את תנאי מדיניות זו בכל עת ולפי שיקול-דעתה הבלעדי ובלבד שביחס לכל עסקה יחולו תנאי המדיניות כפי שהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה.